Start


Betonghåltagning

Bergspräckning

Sågning

Rivning

Markarbete


Kvalitetssäkring

Vi ställer höga krav på våra anställda, rena jobb, trevligt bemötande och bra service.

Med hög teknik och bra service på våra kvalitetsmaskiner blir vårt arbete väldigt effektivt.

Bergspräckning och stenspräckning

Vi utför bergspräckning i Stockholm med omnejd.

Bergspräckning är en i det närmaste vibrationsfri teknik jämfört med traditionell sprängning.

Känsliga områden


Vi är måna om att bygga långsiktiga relationer till våra kunder och våra ledord är tidspassning, pålitlighet och väl utfört arbete

En tyst och vibrationsfri teknik som och når näst intill obegränsad tjocklek i betong, granit , stål och liknade material. Tekniken används oftast till runda trapphål, fundament, granitmurar och frisågning i berg


Vi levererar

och

Vi håller vad vi lovar